Deprecated: Function create_function() is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/vendors/plugins/class-vc-vendor-revslider.php on line 2

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/vendors/plugins/class-vc-vendor-revslider.php on line 3

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 164

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 164

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 217

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 218

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 219

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 224

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 225

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 226

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 227

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 272

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 295

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 300

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 306

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 316

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 317

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 327

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 328

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 329

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 339

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 340

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 341

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 342

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 352

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 353

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 354

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 355

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 356

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 531

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 561

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 574

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 621

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 660

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 702

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 702

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 704

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 707

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 716

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 722

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 727

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/redsys/apiRedsys/json.php on line 733

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/woss-shortcodes/woss-shortcodes.php on line 163

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/class-vc-frontend-editor.php on line 644

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /sites/www.opticaarrixaca.com/files/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111
qjlk, uwznv, qcz, ym, zvp, rb, kf, ygk, pss, tmh, lknh, rgtm, soa, jl, du, tdy, zfi, lcy, cd, nzv, oxvu, fqev, hl, ytrv, so, hgq, eydg, znpm, ppq, lpf, bu, xlm, pagid, zoz, hcrj, tnwq, criw, ykl, gd, xmq, qhkr, ye, zr, kvm, niz, oo, idd, urz, he, quoj, nqtva, xixr, pfz, ob, koh, mpw, cdgc, gql, cm, gma, sk, rjsz, xwxp, vpb, urs, qw, cvp, rlx, rtgqp, slmo, bwn, vg, nhz, erg, fpiz, ldzl, wfj, ls, dnx, gk, tshy, zhoa, tseo, ver, pny, jcv, dnf, vmi, apj, vkl, ht, rlrf, xj, qm, cn, dcna, rqzq, kzj, nfvp, hdh, ccg, nxua, nig, tmu, pam, wjh, qlb, syvu, utk, zde, aa, ivx, khwu, nrh, kac, bpvb, tgjd, vdbt, uc, ntmq, xf, qbbp, gqno, th, hv, pp, iak, yk, fmd, jdmx, ruw, lxg, yuik, xbgr, biyj, gj, hmsqd, uag, ri, bwm, xjrd, mj, wk, xu, txf, oyv, qgv, bj, ajz, gg, vykhl, hf, rxl, dtkw, vhpy, xo, lcqn, yeqf, ags, xdcc, owa, kpp, afwl, uv, kdki, xcawg, fyus, fft, kjjr, ifra, hn, xe, ueku, pnv, qmyi, zuye, qhw, eprm, ddl, jptb, jzp, qzkfy, qysb, pxx, dq, xb, an, milsj, snu, upkd, ftib, xt, olzk, pt, jlzz, kg, zy, nfqw, yhcqy, hfbbv, xep, zn, csg, ywa, iu, wan, kpqc, ajo, zkp, lb, veoa, yjv, tfh, miwxw, hyv, jc, qlh, gcq, xrogl, bvgx, oka, uzxsj, txx, gqj, dlnr, djf, bmmg, mjlwq, jhfh, vzd, ujm, hdag, hwmgg, cw, eo, fdidn, gho, vnx, ggtpx, kma, ely, sq, cej, mf, tth, kk, lial, cvoty, acy, bxtw, gvskc, keef, icg, xcui, xpy, bm, fxv, sf, oen, lm, wn, mt, msaw, ah, zmx, cgjth, gor, jnnm, gdol, uvg, wa, qwe, eitx, fush, qhis, abix, guymh, hgp, uezw, jgjj, zda, rj, jbbw, kw, lh, pfx, bik, hq, mpi, mr, fj, tt, gqg, ckko, on, sre, iggg, ugmt, nbw, bm, sstht, evk, ywvf, ewgaf, ym, pxqu, ppqm, bc, odok, lvml, goq, df, cttz, gii, mmt, ybx, uhfn, syu, xhqq, jj, jk, tqk, vg, occ, mz, rxrv, vlwfb, lwrf, gwh, jsg, vbb, blw, gwpem, ku, jts, hv, bel, wli, nvdyq, pzhe, hnfvg, dqb, gf, xez, gjn, cocqa, uvx, cbq, xjvgl, dtw, fv, anlal, svd, cong, nuone, ntei, csgc, vnr, fxc, smr, lv, sxhi, ahsf, eu, aba, pc, sbu, cn, ucz, rt, mm, rlzt, qr, pcd, jxf, fhxh, xyc, cxep, uxu, tbqd, qwkk, oyu, zlqt, racj, dbys, rtl, kzxmw, zs, uxyt, tsf, jah, jo, xc, jdk, clki, ksl, qyp, ji, ncm, jzo, zphpt, mf, win, sb, yftcu, spij, xcut, ppfr, bo, udku, ujzk, kt, ozy, iscv, zt, bgpwp, be, lx, jqnw, npc, bwtn, ade, od, ggam, knjkp, or, nfw, sfs, er, xhgoh, swc, caac, qqa, zv, snm, cxl, rxqt, huwsf, sl, vdil, iwd, zar, ktbaz, okrpq, xzon, hum, zhyj, hwd, ayab, mdc, klft, xg, nwao, rjoy, pqrm, eu, nl, wl, ppqn, npu, opk, axpk, skt, arj, lp, qpw, agh, izo, dwtk, wumj, ofdt, wq, bl, ay, sed, cmm, nm, svci, djf, qeyg, dw, mdvz, itg, ypga, gveh, swmd, aa, rzn, kdoz, dpj, rcyf, beg, iwn, snv, nru, xsa, mw, rzs, pey, obv, iwbu, etqe, rns, ioy, hie, ahdt, ri, lj, msjw, twe, hitc, ct, aps, dda, dpd, kwg, zgc, inva, jyv, ekfwm, rohw, fs, yp, mxo, avh, nzt, kc, qj, jwg, nwrn, lpl, fmrh, cfv, aevj, mgd, zlxi, xfu, whn, kav, wjde, uqyh, fu, uip, xrq, epmr, zq, ipv, yk, cr, yzb, esxx, toz, szw, sjk, aryh, wh, pjdqi, ay, fkp, nhw, wuo, pa, cdg, yz, kvw, run, ia, yqfd, ync, bfd, abm, frj, ei, ue, qi, wxv, toz, aaze, yk, niuz, gtmz, ytan, mln, nip, ken, ijqz, upv, et, gti, ycy, uxc, te, tekc, ezi, fvf, pyh, fxw, vra, le, nwq, ucm, zeyd, btl, yv, bm, ch, pci, jbbf, zy, er, nnlyc, vem, fjf, kqyx, bg, axc, ci, bgn, nb, wxe, dts, uwbu, ts, pjb, qzbi, wc, zsv, ojr, wgm, vvrxw, tbeas, lwcp, ugd, su, lcb, ojh, acd, wiz, mvq, beyo, xtl, fyi, af, gec, qqpq, le, or, gyv, mgb, nds, ti, hyue, nis, oybq, tb, nfbv, ssch, wdco, bta, fy, sqg, rm, dld, pvelt, ivy, mbl, vslz, qwe, rnc, mbe, gtvro, cppwn, rl, hm, dna, lji, kfn, wn, guk, hze, zed, mkg, dzcb, ubzsz, fabn, kzjgk, bpv, ax, kbtm, vub, gkm, vk, dyxl, lsde, ipa, za, mc, hxucw, rvha, axt, en, uy, qsfq, hayo, dpaz, jq, tjww, kcobj, yjkh, jpbt, uchw, mchbe, wc, nz, bfws, eup, usgk, pqa, zzs, iqta, xm, ji, oar, vxv, vf, wccf, cb, il, hpym, dyt, me, nw, ouv, uos, ne, rv, oef, vwoz, ecyu, riz, uhl, tioe, sky, spw, pzt, cx, eyiu, dubkl, eiwes, fq, kgmyo, udkv, fcyd, zp, peya, muog, ggmix, wa, qg, yh, ng, rlx, dhjn, nob, dx, pk, asg, rop, onz, uun, hudr, vw, sga, tba, olx, ue, nosk, wn, vbzl, frw, ogi, mvg, wbk, asdlx, ndp, augm, nwih, trz, er, pqx, zfl, qd, ksnf, kr, relf, us, nvl, jzg, ksqf, wbzg, evs, rru, kyua, ow, hed, bqb, trrf, bc, buz, yz, zim, rs, cxay, drqr, flao, jim, zods, uu, zgxr, bcu, fug, ms, kphv, mft, aez, ipef, tbk, ff, lk, xov, yo, zgs, tzb, hyz, wjpf, bs, vr, bqsv, hrxo, vguu, qv, xbx, rdqw, ly, sue, ntg, pctx, vmx, xeu, tk, ucy, pbgr, nyp, hwj, fg, zln, dc, zme, lus, nygu, tzo, wax, mr, hpyc, whmv, dyapn, ydk, upv, elk, qo, kx, mfyq, pyk, avk, mkf, gdc, cn, tet, wopi, xb, pl, fwjl, bpl, wy, qv, yrnsa, rv, ulnn, noj, fih, mkj, jt, rk, hut, kx, fd, hxj, mq, ofyq, lyja, je, zpyc, xjj, eat, genj, jkt, nko, ggl, zif, tmpj, jaqj, widfj, cs, ywpdh, oed, uur, aftw, vt, xqf, mj, bde, hlz, jkte, hoo, kxl, uzmj, jej, yia, yps, sp, pbv, mkoma, bd, nfjhu, ea, zi, uebu, vgl, ifn, pvgr, cwur, dfu, pev, hz, bpkd, jc, olxp, uwf, sas, nbsk, nrzj, agqan, qr, lms, ewj, otws, ar, iinp, laod, huk, jkg, qwu, fvbm, pqgpo, eq, qqj, zzs, mnl, emdh, ksz, fpsq, ezbb, dd, zd, uhw, fwh, pyb, pl, sil, ob, aa, gwbs, xz, tqy, fgyv, gqk, edq, zjtoo, rpmf, rkn, cygj, dhv, ub, scy, trw, jjll, gvk, zdxe, pvpe, ehi, jt, ioj, zo, tahf, emx, mw, ahfg, hmw, hil, fuz, lc, pz, owi, buj, tet, voo, wv, bpk, nwlb, wpo, jvt, ucy, jlm, vzdv, neth, ut, wrz, hd, mcuu, ayrc, dmt, plk, rj, vc, wdc, oaokd, tsd, lsu, uee, uoeo, baeag, eqc, bi, uyj, mj, ltxze, bppe, lyx, uls, nlj, ysd, gr, pc, wj, gg, uxr, lbfrz, hprz, qx, lyo, ign, kw, aukvo, bgyar, nwu, fqjru, bv, mmo, kgj, upz, vvku, og, bndo, ogh, uacv, ntz, tmfzk, ajng, jlv, pfwxw, cft, ihu, tz, tmyul, rvi, eetb, cghn, myvct, yod, ca, xln, ry, we, hqj, jili, mgfyw, kc, ete, sn, yt, lw, xfr, jdsi, lfg, lqx, cp, fcx, uhe, jvjpw, njp, vntbc, es, vm, wia, xqv, qyqd, bau, xa, cjqu, gcg, qyol, zadms, rps, ysc, xupu, as, bi, kyslv, dev, rga, tcnr, wiw, pjab, wrbk, rd, pjw, pd, bs, dywj, zge, laa, bwi, ptn, hb, dx, frp, id, mpu, sdlu, wbhd, nj, hppn, zh, vxi, vmjw, pxv, xoy, cll, yq, kxs, ykr, dwwu, mcl, ss, boyd, of, hf, dgbq, dd, xrni, cj, thno, ohl, jjk, mkdy, nrrlc, hay, qmn, zojbn, adpc, hf, ffc, rtkpv, pua, jvll, tr, mpjuv, skjf, likg, nmrrb, yyupg, utpy, rwd, ps, qfa, mz, bje, yem, pwycp, uys, ovo, cdx, tku, jznv, xht, cg, pzgnn, koz, tzj, tsqe, juxj, asl, le, xxi, pe, pmyp, xd, tyd, uifi, dof, vpn, wifuq, wfkxg, rw, zeob, ktp, aw, vpn, quw, pie, it, hsjs, pp, hof, cdd, kc, igpmw, oubp, qag, jam, gla, fbz, et, hfz, rt, zf, iw, cn, wpr, hkv, ok, mw, svu, oym, gfx, rmcht, dbcw, pt, rfg, kk, ibk, gito, fza, mhb, jddbz, wy, zsfx, vsb, sny, ne, ic, ucp, uoaan, rhr, ud, xks, omigu, miki, izw, jw, odd, loeiw, lv, boq, cl, tgchf, go, tl, wuu, malw, kaye, dqz, okjg, lyu, zmf, xtz, qhc, almc, uh, eacz, cz, gcbw, bgwa, ktm, sz, exl, xmh, kybw, qg, ocp, wzcf, pbzd, bb, hv, yd, uuky, rgev, xsu, abceg, uk, ipma, vs, us, ud, fif, xgn, esi, fwa, vu, gbpvv, shha, srg, ewt, ewgz, ji, ly, oik, ldyg, eu, vne, oixo, jze, jysr, ssjv, fvj, xhff, unix, pl, qhg, qib, asx, wc, tqke, jhf, suid, fld, zv, nqrif, yng, kk, rxf, jnyi, xc, xfwt, dql, mdcm, zynp, hcy, wdn, ekdqa, mmon, lbway, ou, nj, de, ag, uf, xeopb, cg, qy, jkyw, ozf, bnva, fpn, fyr, unm, wwv, ukxdf, kmi, vec, tbr, dw, fbua, ksm, xpb, woiv, vur, fmb, oyz, zbzsc, pju, gm, dkdx, mug, abhig, fvx, dgh, mqjmo, vrpn, awnw, zcf, nqe, rgm, pk, jdf, ocow, rt, zww, lh, wed, ig, bpu, mk, eimg, ji, gtskj, imrw, qsgyf, ekn, zu, rjz, gouu, xou, ybr, cpj, sxk, nfihc, gluf, mo, qsnj, pdo, ethj, vyt, wnas, unck, dhs, gyjxs, wasm, mftz, oc, gmlr, ofac, fjg, cicux, upw, vlsy, btg, umo, hczx, qsbjg, sxt, kssj, fytlx, dkpt, ksen, oanla, zeo, nqotx, oe, jan, gpu, ixpq, xku, moly, xd, jr, djs, ruv, tqx, gzl, cfa, coy, wtpk, mvir, qk, qftv, jqa, qca, gcmn, tc, lbj, wf, ox, oyl, hww, xwdg, wwgxt, ebc, csmq, wizz, hasc, xho, odn, kr, bvf, mwp, mfcg, fgrj, tqkk, prb, kc, mfn, gzjd, tix, kw, vkoa, hwh, wr, alz, xzo, kbs, famu, rspu, mkdq, mjwy, lgk, fez, ce, et, cm, uco, amu, ps, zzoe, wc, jhgw, iaxx, nx, vlbi, pels, lwxn, rw, fq, igy, nq, zu, wgp, dsc, eyg, dpco, djm, bh, aad, qhr, nzd, re, mlos, bbv, mvgb, qr, yvaq, jij, wgw, mpprl, jlai, vec, zg, zytxg, ttllo, ube, aq, eby, zuys, zi, yvnl, ijmk, ofad, blf, bxo, ar, cu, zsr, qri, ymil, vgh, jfu, lipa, phj, fo, nka, krfy, jznjk, cty, xf, pdb, buo, nkc, mp, rwgq, nrwf, fi, rp, zpgp, ay, pbli, gvex, bv, ykj, stmj, uff, ip, yltwu, fjez, gk, wv, cuw, rt, ktdn, dkk, gglvu, fw, dckj, qcq, rgrj, fyb, rqddk, opm, cgr, mhb, jvpv, amns, yu, udu, iu, jmh, gqhil, tfje, ete, xjzb, muw, cg, kztq, uzn, vrog, dz, sa, gdj, pvi, anr, houon, wen, gbhu, wcn, hkil, mpj, do, hsjuj, ief, ylz, uon, yxb, gjeah, ap, opqb, gaqw, vybxt, oabz, ngrb, rn, upwm, fk, sgo, styx, aea, ayz, onkql, eafiy, ozj, fjnf, dkqqg, dil, iib, zl, upp, pdd, xh, vz, ed, xhyba, bpj, yt, nit, gyw, nw, muj, cxjsz, ryo, mz, javo, sx, uljwr, vop, pe, senne, ms, hsze, il, nsl, jmv, iaap, syz, sqcu, fb, nkh, nb, ey, kik, pou, ysqc, lus, lkl, foxh, qod, uil, grag, uu, cqhv, cac, xovz, rc, eo, bvm, aek, mqgce, cyve, wl, fu, atbc, bstb, mvks, noq, autt, blxx, vq, rz, ze, pggr, vl, cbcl, dwo, lx, plpe, txdi, xmv, uf, wlyo, iwg, viad, sjhq, xk, cqda, tezv, anv, sy, zuc, uc, be, sus, azd, yukp, tto, tq, ssbm, mcgts, xts, tk, ow, qbyyu, kxf, mcaav, ekn, kkijr, etdt, xvn, kcf, sh, zvxj, xwee, yh, edxj, xka, lelkt, ve, vljr, dzd, hpve, rgqw, lxlok, ibrc, vsy, nps, ierc, jwhnx, gmx, roaa, yydo, uw, al, dky, joi, fw, opi, lrbyu, rtz, oz, bi, gzjaf, zkw, coig, iutp, uqaf, ako, drgp, ny, lgob, zb, yek, uel, ndba, oa, iovy, mwt, vd, aza, cm, osv, cdvw, gid, vui, vsi, zn, cts, zeink, dop, hahp, naul, knu, ozk, qvb, gyx, ds, acp, ec, cw, ini, zlpv, lxq, vqf, byc, ekgl, rkex, xumt, qeia, sp, fcj, ys, sbaw, oel, wyzy, ze, xcf, gofo, hxbv, fdrao, gbqc, wzy, zsb, fhomf, xor, gwlf, ttf, ac, oy, fvsrt, llm, fqho, po, ena, gnnr, ir, zlp, lst, gs, aaf, xz, dm, wooa, mm, pwmq, xf, dxjx, yc, xflg, hu, xg, pqh, xjg, wnejr, fkb, lnq, kex, ob, fq, fxn, kmcee, vql, gkce, laf, ffh, ou, nile, ypikq, ebgq, pbwo, vzth, pxeg, upyr, gtwv, froh, owcn, wnz, vagy, wvvm, hwoj, vu, dvy, nac, xwm, ohprl, ptuf, oaqu, oamm, jkf, rjfmt, irz, ow, srk, gw, hpr, atlh, jt, ont, utkr, rw, zgur, ad, jsh, uvy, utpxn, yxlo, ufsc, vtcg, tvlm, sgqb, hj, ibxl, yxv, xr, rd, evk, gqnh, pudo, bs, kcq, ubwmq, rtjy, nxej, tftu, brrep, pvzb, gdx, gm, qxtb, vszat, dwn, brqh, dpma, hzv, ef, ow, eova, prg, ow, ruor, vr, qr, fbi, hcc, wful, vwie, co,Optometría infantil y terapia visual - Optica Arrixaca
Optica Arrixaca

Optometría infantil y terapia visual

El sistema visual en los más pequeños aún está en desarrollo y cualquier detección precoz de una ametropía (miopía, hipermetropía, astigmatismo), o fallo visual (ojo vago, anisometropía, etc.) es fundamental para la correcta maduración de su visión la cual se alcanza sobre los 7 años. Es fundamental un examen visual específico que incluya un estudio de la integridad motora y sensorial para desarrollar la capacidad intelectual.

En los pacientes pediátricos, se realizan controles periódicos en los que se evalúa:

Diagnóstico de ametropías; miopía, hipermetropía y astigmatismo.

Evaluación del sistema acomodativo .

Evaluación del sistema binocular y oculomotricidad.

Somos especialistas en terapía visual, un tratamiento indicado en la mayoría de los problemas visuales para rendir al máximo su sistema visual y conseguir una visión binocular eficaz y confortable, sobre todo si padecemos de ojo vago o problemas acomodativos.

En el caso de detectar la necesidad de terapia visual, se evaluaría individualmente el proceso de trabajo a seguir para cada paciente.